QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

1. Khiếu nại

Khiếu nại là trường hợp khách hàng nhận thấy mất mát, dịch vụ của nhà cung cấp không đúng như cam kết, linh kiện thay thế, sửa chữa, lắp đặt hoặc cài đặt không đúng chủng loại thì có thể khiếu nại đến trung tâm điều hành ứng dụng.

  • Khiếu nại qua hotline: 0822.969.369 
  • Khiếu nại qua ứng dụng shopholic thông qua chức năng khiếu nại
  • Khiếu nại qua email: khách hàng gửi thư đến cskh@shopholic.vn
  •  

2. Xử lý khiếu nại:

Trung tâm Chăm sóc khách hàng tiếp nhận yêu cầu khiếu nại, căn cứ vào mã đơn hàng khách hàng cung cấp để xác định định đơn hàng bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng sử dụng dịch vụ, vấn đề phát sinh.

Kỹ thuật viên của trung tâm tiếp nhận sẽ tiến hành tạm khóa tài khoản nhà cung cấp, sau đó gọi điện thoại đến khách hàng để nắm thông tin chi tiết, sau đó liên hệ nhà cung cấp yêu cầu giải trình. Nếu sự việc đúng như khách hàng mô tả, ở mức độ đơn giản, nhà cung cấp được yêu cầu đền bù, khắc phục đồng thời sẽ bị phạt khóa tài khoản trong một thời gian nhất định.

Trường hợp cần kiểm tra chi tiết, Shopholic sẽ cử kỹ thuật viên giám định nhằm xác định chi tiết các vấn đề phát sinh, Trường hợp trách nhiệm thuộc về nhà cung cấp và nhà cung cấp không có phương án khắc phục, Shopholic sẽ đổi nhà cung cấp khác để khắc phục vấn đề cho khách hàng mà không tính thêm chi phí, đồng thời tiến hành các thủ tục với nhà cung cấp gây ra vấn đề trong một tiến trình riêng rẽ. Đối với các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp xuất phát từ nhà cung cấp, shopholic sẽ có biện pháp chuyển đến cơ quan công an để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.